Usługi stomatologiczne

Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin W naszej klinice wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej i implantologii: ekstrakcje zębów, zębów zatrzymanych (jeszcze niewyrzniętych), ekstrakcje zębów mądrości, zębów dodatkowych odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku ze wskazań ortodontycznych plastykę połączenia jamy ustnej z zatoką szczękową resekcje wierzchołków korzeni, hemisekcje operacje usunięcia torbieli zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian błony śluzowej biopsje chirurgiczne w obrębie jamy ustnej chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego podcinanie wędzidełek warg i języka zabiegi obejmujące zatoki szczękowe zabiegi z zakresu implantologii stomatologicznej (wszczepianie implantów, podnoszenie dna zatoki szczękowej, zabiegi sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich) zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych   Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub gdy zachodzi potrzeba w sedacji lub znieczuleniu ogólnym.  Usunięte tkanki ze zmian poddajemy ocenie histopatologicznej.W mikrochirurgii tkanek miękkich stosujemy laser diodowy Smartm ST (Lasotronix), który wykorzystując długość fali światła 980 nm, pozwala na uzyskanie doskonałych efektów w bezkrwawym cięciu i szybszym gojeniu. Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Endodoncja

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Endodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Do grupy zabiegów endodontycznych wykonywanych przez lekarzy w naszej klinice należą: amputacja miazgi – zabieg polegający na częściowym lub całkowitym usunięciu zmienionej zapalnie miazgi komorowej, z pozostawieniem pozostałej żywej miazgi w obrębie systemu kanałowego zęba, po zabezpieczeniu miazgi materiałem bioceramicznym (Biodentyna, cementy MTA) pierwotne leczenie kanałowe – zabieg polegający na ekstyrpacji zmienionej zapalnie i zakażonej miazgi z zęba, opracowaniu mechanicznym i chemicznym systemu kanałów i szczelnym ich wypełnieniu. Leczenie odbywa się na jednej lub dwóch wizytach. powtórne leczenie kanałowe – jest następstwem niepowodzenia pierwotnego leczenia endodontycznego. Polega na usunięciu z kanałów materiałów wypełniających system kanałów korzeniowych, ponownym opracowaniu mechanicznym i chemicznym systemu kanałowego i szczelnym jego wypełnieniu. Zabieg odbywa się na jednej, dwóch lub kilku wizytach. usuwanie złamanych instrumentów z kanałów – w naszej klinice wykonujemyprocedury usuwania złamanych instrumentów za pomocą ultradźwięków i lub systemu BTR pen (tzw. Lasso), który umożliwia zachowania możliwie największej ilości struktury zębiny wewnątrzkanałowej oraz uzyskanie drożności światła kanału. W przypadku, w którym anatomia kanałów korzeniowych oraz powiększenie mikroskopu nie pozwala na uwidocznienie złamanego instrumentu, wdrażana jest procedura omijania narzędzia (bypass), polegająca na rozpychaniu go do ściany kanału oraz lokalizacji pierwotnego przebiegu światła kanału, co pozwala na zakończenie procedury leczenia sukcesem. Rodzaje leczenia endodontycznego regeneracja miazgi – to zabieg wykonywany u dzieci w zębach z niezakończonym rozwojem korzenia, w których doszło do nieodwracalnego zaplenia miazgi lub martwicy miazgi, najczęściej w następstwie urazu zęba. Polega na dezynfekcji systemu korzeniowego na pierwszej wizycie, a następnie na sprowokowaniu krwawienia do kanału i uzyskaniu skrzepu krwi w kanale, zabezpieczonegomateriałem bioceramicznym (Biodentyna, cementy MTA) jako matrycy pozwalającejna powstanie żywej tkanki w kanale. Więcej informacji na temat regeneracji miazgi znajdziesz w artykule „Regeneracja w niedojrzałych zębach stałych. Postępowanie z opisem przypadku.” leczenie perforacji – polega na zamknięciu komunikacji jamy zęba ze środowiskiem zewnętrznym. Taka komunikacja może powstać jako następstwo nieprawidłowego leczenia endodontycznego, lub procesu zapalnego mikrochirurgia endodontyczna – w sytuacjach, kiedy leczenie endodontyczne nie przynosi spodziewanych korzyści, niezbędne jest wykonanie zabiegu chirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia, z jego szczelnym wstecznym wypełnieniem materiałem bioceramicznym (Biodentyna, cementy MTA). Leczenie endodontyczne bez bólu Pacjent zgłaszający się do gabinetu z powodu stanu zapalnego miazgi lub tkanek okołowierzchołkowych jest zazwyczaj pacjentem cierpiącym z powodu bólu. Naszym celem jest jak najszybsze zlokalizowanie źródła dolegliwości i wdrożenie leczenia. Leczenie endodontyczne przeprowadzamy w znieczuleniu (nasiękowym, doozębnowym lub przewodowym), które wykonujemy przy użyciu systemu znieczuleń komputerowych (QuickSleeper 5), który pozwala na minimalizację nieprzyjemnych doznań podczas podawania środka znieczulającego, lub za pomocą systemu Ultra Safety Plus. Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub gdy zachodzi potrzeba w sedacji lub znieczuleniu ogólnym.  Usunięte tkanki ze zmian poddajemy ocenie histopatologicznej.W mikrochirurgii tkanek miękkich stosujemy laser diodowy Smartm ST (Lasotronix), który wykorzystując długość fali światła 980 nm, pozwala na uzyskanie doskonałych efektów w bezkrwawym cięciu i szybszym gojeniu. W naszej klinice zapewniamy pacjentom pełną diagnostykę radiologiczną. W codziennej pracy wykorzystujemy systemy radiowizjografi cyfrowej (MYRAY) oraz stożkową tomografię komputerową (CBCT) pozwalające na szczegółową analizę obrazu zębów i struktur anatomicznych wokół zęba (Carestream 8100 3D). Leczenie zębów pod mikroskopem Wszystkie zabiegi wykonujemy w powiększeniu mikroskopów stomatologicznych (Carl Zeiss OPMI Pico, Karl Kaps SOM), oraz osłonie z koferdamu. Podczas leczenia korzystamy z endometrów (urządzenia pozwalające na ocenę długości kanałów korzeniowych), kanałyopracowujemy mechanicznie przy życiu narzędzi ręcznych oraz rotacyjnych systemów narzędzi niklowo-tytanowych (ProTaper Gold, ProTaper Next, ProTaper Ultimate, RECIPROC). Do wypełniania kanałów korzeniowych wykorzystujemy technikę pionowej kondensacji termicznie uplastycznionej gutaperki oraz uszczelniacza bioceramicznego, lub technikę ćwieka głównego z uszczelniaczem bioceramicznym. Przeprowadzane przez nas procedury leczenia endodontycznego spełniają najwyższe standardy stawiane przez współczesną wiedzę i naukę. Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Implantologia

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Współczesna stomatologia oferuje pacjentom możliwość odbudowy utraconych zębów za pomocą uzupełnień protetycznych opartych na implantach stomatologicznych. Zabiegi implantacji wykazują bardzo wysoki odsetek powodzenia leczenia wynoszący około 95%. Możliwości leczenia implantologicznego ulegają ciągłemu rozwojowi, a sukces leczenia zależy przede wszystkim od dokładnej diagnostyki i strategicznego planowania. Leczenie implantologiczne Obecnie stosowane leczenie implantologiczne ze względu na czas implantacji po ekstrakcji zęba może być: Natychmiastowe – kiedy wszczepiamy implant w dniu ekstrakcji zęba Odroczone – kiedy wszczepiamy implant 1-4 miesięcy po ekstrakcji zęba Późne – kiedy wszczepiamy implant po 6 miesiącach po ekstrakcji zęba. W naszej klinice wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej i implantologii: Z protetycznego punktu widzenia rozróżnia się obciążenie natychmiastowe implantu, kiedy odbudowujemy brakujący ząb w ciągu tygodnia od wprowadzenia implantu. Odbudowę wykonaną w czasie od 1 tygodnia do 2 miesięcy po implantacji określamy jako obciążenie wczesne, a odbudowę wykonaną powyżej 2 miesięcy od implantacji jako obciążenie późne. Na powodzenie leczenia implantologicznego wpływ ma wiele czynników min. wskazania do leczenia, czynniki anatomiczne, sposoby zaopatrzenia protetycznego i obciążenia implantu/ów, stan zdrowia pacjenta. W rehabilitacji protetycznej pacjentów za pomocą implantów stomatologicznych stosujemy uzupełnienia: stałe, stało-ruchome i ruchome. Implantacja komputerowo wspomagana W precyzyjnym pozycjonowaniu implantów wspieramy się komputerowo wspomaganym planowaniem i przeprowadzaniem zabiegów w oparciu o technologię CAD-CAM. Badania tomograficzne (CBCT) i wykonane na ich podstawie szablony chirurgiczne umożliwiają wirtualne i dokładne planowanie pozycji implantu. W przypadku istniejących defektów tkanek twardych i lub miękkich uniemożliwiających leczenie implantologiczne w naszej klinice wykonujemy zabiegi augumentacji zarówno kości jak i tkanek miękkich oraz zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej. W trosce o jakość leczenia u naszych pacjentów za każdym razem wybieramy indywidualną koncepcję leczenia, pozwalającą na uzyskanie optymalnego efektu leczenia implanto- protetycznego. W leczeniu naszych pacjentów stosujemy systemy implantologiczne firm: Straumann oraz Dentsply-Sirona. Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Ortodoncja

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin W naszym gabinecie zajmujemy się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych. Aparaty ortodontyczne Aparaty ortodontyczne pozwalają poprawić nie tylko ustawienie zębów i wygląd twarzy ale także funkcje żucia, połykania i mowy. U najmłodszych pacjentów w okresie uzębienia mlecznego i mieszanego stosowane są aparaty wyjmowane lub stałe aparaty grubołukowe.  W przypadku bardziej nasilonych wad zgryzu mają w tym wieku zastosowanie aparaty zewnątrzustne, np. maska twarzowa, stosowana do leczenia wad doprzednich. U młodocianych pacjentów, którzy przedwcześnie utracili zęby mleczne (uraz, próchnica), wykonujemy utrzymywacze przestrzeni, abynie dopuścić do niekontrolowanego ruchu zębów i powstania wad zgryzu. Aparaty stałe Aparaty stałe stosowane są u pacjentów w okresie wczesnego uzębienia stałego i pacjentów dorosłych. Do najbardziej popularnych zaliczamy aparaty stałe metalowe oraz aparaty estetyczne, gdzie porcelanowe lub kryształowe zamki zapewniają podwyższoną estetykę. W niektórych przypadkach istnieje konieczność wszczepienia tzw. mikroimplantów ortodontycznych, które są elementami pomocniczymi podczas leczenia ortodontycznego i usuwane są po jego zakończeniu. Mikroimplanty mogą być także stosowane w połączeniu z aparatami grubołukowymi jako element zakotwienia szkieletowego. Aparaty przezroczyste W tej grupie wiekowej alternatywą dla stałego aparatu jest zastosowaniu indywidualnie zaprojektowanych i wykonanych przezroczystych nakładek. Lekarz wykonuje komputerowy model uzębienia przy pomocy skanera 3D. Pacjent nosi indywidualnie zaprojektowane nakładki, wymieniane na nowe średnio co dwa tygodnie. Nakładki powinny być noszone przez minimum 22 godziny nadobę i zdejmowane tylko podczas posiłków i mycia zębów. Leczenie zespołowe W naszym gabinecie bardzo zwracamy uwagą na leczenie zespołowe pacjentów. Lekarze ortodonci ściśle współpracują ze: stomatologami dziecięcymi: podczas leczenia dzieci po urazach zębów i twarzoczaszki czy też przedwczesnej utracie zębów, protetykami: podczas przygotowania do leczenia protetycznego, chirurgami: podczas leczenia zębów zatrzymanych, leczenia implantologicznego, higienistkami: w celu zapewnienia i nauki poprawnej higieny jamy ustnej W naszym gabinecie przygotowujemy także dorosłych pacjentów z nasilonymi wadami zgryzu o charakterze morfologicznym, u których konieczne jest leczenie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne (operacje ortognatyczne). Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Periodontologia

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Profilaktyka

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Próchnica zębów jest chorobą, której można zapobiegać. Działania profilaktyczne są podstawowym elementem skutecznego leczenia każdego pacjenta zarówno dziecka jak i osoby dorosłej zgłaszających się do leczenia stomatologicznego. Profilaktyka choroby próchnicowej obejmuje trzy podstawowe kierunki działań: wprowadzenie prawidłowych nawyków żywieniowych, codzienne staranne wykonywanie zabiegów higienizacyjnych w domu oraz przeprowadzanie profesjonalnych zabiegów profilaktycznych w gabinecie stomatologicznym. Zakres i potrzeby działań profilaktycznych wśród naszych pacjentów są planowane indywidualnie w zależności od występującego ryzyka próchnicy. Zwracamy szczególną uwagę na edukację naszych pacjentów: uczymy prawidłowego wykonywania zabiegów higienizacyjnych: szczotkowania zębów, zastosowania nici stomatologicznych, past do zębów z fluorem oraz płukanek do higieny jamy ustnej. Profesjonalne zabiegi profilaktyczne które oferujemy w naszej klinice obejmują: profesjonalne zabiegi higienizacyjne, fluoryzację kontaktową (pianki, żele, lakiery fluorowe), uszczelnianie bruzd i szczelin (tzw. lakowanie) u dzieci. Więcej informacji na temat zastosowania znieczuleń u dzieci znajdziesz w artykule: Choroba próchnicowa u dzieci – praktyczne aspekty profilatktyki leczenia. Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Protetyka

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Celem współczesnego leczenia protetycznego jest przywrócenie czynnościowej i estetycznej funkcji zębów. Sukces leczenia protetycznego zależy od dokładnej diagnostyki i planowania leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia staramy się poznać oczekiwania pacjenta. Badania kliniczne w protetyce Badanie kliniczne z analizą tkanek miękkich, linii uśmiechu, stanu przyzębia oraz wykluczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych wraz z oceną radiologiczną za pomocą zdjęć pantomograficznych, zdjęć celowanych lub tomografii stożkowej (CBCT) stanowią podstawę do oceny potrzeb i możliwości leczenia. W złożonych rehabilitacjach protetycznych przygotowanie na modelach diagnostycznych wax-up (wizualizacja efektu końcowego dla pacjenta) i przeniesienie go w formie uzupełnienia tymczasowego do jamy ustnej (mock-up) pozwala na estetyczną i czynnościową wizualizację docelowego uzupełnienia protetycznego. Zespołowe prace protetyczne Kluczem do sukcesu leczenia protetycznego jest praca zespołowa. Lekarze naszej kliniki współpracują z doświadczonymi technikami dentystycznymi, dbając o komunikację lekarz-technik-pacjent. W ten sposób tworzymy spersonalizowane prace protetyczne, którym stawiamy zarówno najwyższe wymagania estetyczne jak i precyzję wykonania. Stałe uzupełnienia protetyczne które wykonujemy w naszej klinice: wkłady i nakłady ceramiczne licówki ceramiczne Wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne i standardowe korony pełnokonturowe z tlenku cyrkonu korony na podbudowie z tlenku cyrkonu licowane ceramiką mosty pełnoceramiczne i na podbudowie metalowej z licowaniem ceramiką mosty typu Maryland korony i mosty kotwiczone na implantach Ruchome uzupełniania protetyczne które wykonujemy w naszej klinice: całkowite i częściowe protezy osiadające protezy szkieletowe protezy szkieletowe z zamkami precyzyjnymi protezy overdenture kotwiczone na własnych zębach oparte na koronach teleskopowych protezy overdenture kotwiczone na implantach oparte na koronach teleskopowych lub belce Doldera Szyny nagryzowe w bruksizmie U pacjentów z bruksizmem stosujemy terapię szynami nagryzowymi, a w przypadkach, kiedy doszło do utraty pionowej wysokości zębów przeprowadzamy rehabilitację z odbudową protetyczną zębów w szczęce i żuchwie. Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Stomatologia dziecięca

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Choroba próchnicowa jest najczęściej występująca jednostką chorobową u dzieci i młodzieży. Pierwszym objawem choroby dostrzeganym przez rodziców jest biała plama, która w kolejnych etapach prowadzi do powstania ubytków w szkliwie i zębinie. U najmłodszych dzieci charakteryzuje się szybkim przebiegiem prowadząc często do powikłań miejscowych tj zapalenie miazgi lub formowania ropnia. Co skutkuje przede wszystkim bólem odczuwanym przez dziecko w jamie ustnej, może niestety doprowadzić do przedwczesnej utraty zęba, ale też powikłań ogólnoustrojowych. Leczenie choroby próchnicowej Leczenie choroby próchnicowej u dzieci polega na leczeniu objawów choroby i eliminacji niekorzystnych nawyków żywieniowych oraz regularnym wykonywaniu zabiegów higienizacyjnych i profilaktycznych w domu i gabinecie stomatologicznym. W naszej klinice specjalizujemy się w leczeniu choroby próchnicowej i jej następstw u dzieci i młodzieży, w zębach mlecznych i stałych. Naszym priorytetem jest zdobycie zaufania dziecka i nawiązanie dobrej współpracy z dzieckiem i rodzicami, to ważne dla prawidłowego przebiegu leczenia. Bezbolesne leczenie zębów W celu bezbolesnego leczenia zębów stosujemy znieczulenia: powierzchniowe (znieczulenie błony śluzowej żelem przed ukłuciem), miejscowe (nasiękowe lub przewodowe), śródwięzadłowe wykonywane również przy użyciu systemu znieczuleń komputerowych (QuickSleeper 5), który pozwala na minimalizację nieprzyjemnych doznań podczas podawania leku znieczulającego. Więcej informacji na temat zastosowania znieczuleń u dzieci znajdziesz w artykule: „Środki znieczulenia miejscowego w stomatologii dziecięcej: zalecenia Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej” W początkowych stadiach choroby próchnicowej stosujemy zabiegi remineralizacji oraz infiltrację (ICON), pozwalające na zahamowanie przebiegu próchnicy w zębie. W leczeniu ubytków wykorzystujemy nowoczesne wypełnienia z materiałów kompozytowych, glasjonomerowych i kompomerowych, w kolorze zęba. W odbudowie bardzo zniszczonych zębów mlecznych stosujemy dodatkowo korony cyrkonowe i stalowe, co znacznie zwiększa szansę pozwalające na zachowanie zęba mlecznego do okresu wymiany fizjologicznej na ząb stały. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zastosowania koron cyrkonowych i stalowych u dzieci przeczytaj poniższe artykuły: „Zastosowanie prefabrykowanych koron cyrkonowych w celu odbudowy znacznie zniszczonych przez chorobę próchnicową mlecznych zębów siecznych.” „Zastosowanie koron stalowych w odbudowie znacznie zniszczonych koron trzonowych zębów mlecznych” Zapalenie lub martwica miazgi U pacjentów zgłaszających się z objawami zapalenia lub martwicy miazgi, po dokładnej diagnostyce radiologicznej, zęby mleczne i stałe leczymy wykonując zabiegi amputacji miazgi (pozwalające na zachowanie części żywej miazgi w zębie) lub leczenia kanałowego, w zależności od indywidualnych wskazań. (patrz Endodoncja) Zajmujemy się także leczeniem dzieci z zaburzeniami mineralizacji twardych tkanek zębów tj. hipomineralizacja siekaczowo-trzonowcowa (MIH), z wrodzonymi i nabytymi wadami np. niecałkowity rozwój szkliwa lub zębiny (Amelogenesis imperfecta, Dentinogenesis imperfecta) Sedacja w leczeniu zębów dzieci U dzieci z dużym lękiem przed leczeniem stomatologicznym w zależności od wieku i potrzeb leczniczych zabiegi leczenia stomatologicznego wykonujemy w sedacji farmakologicznej (midazolam lub podtlenek azotu). W przypadku dzieci z dużymi potrzebami leczniczymi oferujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów odbywa się to we współpracy z doświadczonym zespołem anestezjologicznym w warunkachodzwierciedlających pracę na bloku operacyjnym. Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Stomatologia estetyczna

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Stomatologia estetyczna zajmuje się odtwarzaniem i naśladowaniem piękna naturalnych zębów. Zajmujemy się leczeniem i poprawą estetyki zębów, nie tylko kiedy tylko jeden ząb np. z powodu przebarwienia stanowi zaburzenie estetyczne, ale i wówczas kiedy wszystkie zęby są przebarwione na skutek przyjmowania leków w dzieciństwie lub narażenia na zbyt duże dawki flluoru (tzw. fluoroza), kiedy doszło do ich starcia na skutek parafunkcji, doszło do ich uszkodzenia na skutek urazu lub gdy pacjent odczuwa potrzebę poprawy estetycznej wyglądu swoich zębów.  Wybielanie zębów Najprostsze leczenie polega na wybielaniu pojedynczych zębów żywych (przebarwionych po urazie), lub martwych po leczeniu endodontycznym. W pierwszym przypadku stosujemy zewnątrzkoronowe wybielanie metodą nakładkową, a w drugim metodę wewnątrzkoronowego wybielania (tzw. technika walking bleach). Metodę nakładkową stosujemy również w wybielaniu wszystkich zębów z przebarwieniami potertacyklinowymi, fluorozą oraz na życzenie pacjenta. Wybielanie zębów laserem Wykonujemy również zabiegi wybielania zębów w gabinecie dentystycznym z wykorzystaniem żeli wybielających, aktywowanych laserem diodowym Smartm Pro (Lasotronix). Problem przebarwień przednich zębów stałych coraz częściej dotyczy również dzieci. W przypadku występowania hipomineralizacji (tzw. MIH) na zębach mogą występować białe lub żółto brązowe zmętnienia. Ze względu na rodzaj zaburzenia i głębokość zmian w szkliwie u dzieci stosujemy kombinację minimalnie inwazyjnych metod leczenia pozwalających na uzyskanie satysfakcjonującego efektu leczenia. Są to mikroabrazja oraz infiltracja w połączeniu z adhezyjnymi wypełnieniami kompozytowymi. Zmiana wyglądu uśmiechu Oddzielną grupę pacjentów stanowią osoby, których marzeniem jest zmiana wyglądu swojego uśmiechu. Leczeni e takie wymaga najczęściej zespołowej współpracy lekarzy specjalistów stomatologii z technikiem dentystycznym. W naszej klinice zajmujemy się projektowaniem nowego uśmiechu w oparciu o przygotowywany diagnostyczny wax-up (wizualizacja efektu końcowego dla pacjenta) i przeniesienie go w formie uzupełnienia tymczasowego do jamy ustnej (mock-up) pacjenta. Takie postępowanie pozwala na estetyczną i czynnościową wizualizację docelowej odbudowy zębów, które po akceptacji planu leczenia odbudowywane są za pomocą estetycznych uzupełnień w formie wypełnień kompozytowych, licówek, koron protetycznych czy mostów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o estetycznej odbudowie zębów złamanych wskutek urazu, przeczytaj poniższy artykuł: „Możliwości odbudowy estetycznej złamanych w następstwie urazów koron zębów stałych u dzieci” Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Stomatologia zachowawcza

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Stomatologia odtwórcza ma na celu odbudowę utraconych lub zniszczonych tkanek zęba przez chorobę próchnicową, uraz, lub erozję tak aby przywrócić naturalny piękny wygląd zębom. W naszej klinice stosujemy minimalnie inwazyjne opcje leczenia zachowujące maksymalną ilość zdrowych tkanek zęba. Remineralizacja i infiltracja W leczeniu początkowych stadiów choroby próchnicowej stosujemy remineralizację pozwalającą na naprawę i odbudowę uszkodzonego szkliwa oraz infiltrację, pozwalającą na zahamowanie procesu chorobowego na zastanym etapie. W zębach, w których zachodzi konieczność mechanicznego opracowania tkanek zęba, lub doszło do ich utraty w wyniku urazu lub erozji w pierwszej kolejności odbudowujemy je za pomocą bezpośrednich adhezyjnych wypełnień z materiałów kompozytowych. Stosujemy materiały wiodących producentów na świecie tj np. Enamel BioFuncion, pozwalające na odbudowę zarówno zębów przednich i bocznych zapewniając im doskonałe właściwości estetyczne jak i funkcjonalne. Wkłady kompozytowe i ceramiczne Dzięki rozwojowi technologii CAD/CAM i technik adhezyjnego cementowania wykonujemy nowoczesne i precyzyjne wypełnienia w zębach bocznych w formie wkładów i nakładów kompozytowych lub ceramicznych, a w zębach przednich licówek kompozytowych lub ceramicznych wykonanych w laboratorium protetycznym. W celu bezbolesnego leczenia zębów stosujemy znieczulenia: powierzchniowe (znieczulenie błony śluzowej żelem przed ukłuciem), miejscowe (nasiękowe lub przewodowe),  śródwięzadłowe wykonywane również przy użyciu systemu znieczuleń komputerowych (QuickSleeper 5), który pozwala na minimalizację nieprzyjemnych doznań podczas podawania leku znieczulającego. Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Traumatologia zębów

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Urazy zębów mlecznych i stałych stanowią nagłą sytuację, podczas której dochodzi do powstania uszkodzeń zębów i okolicznych tkanek oraz innych obrażeń wymagających udzielenia pierwszej pomocy i podjęcia jak najszybciej leczenia. Z tego powodu rodzice/opiekunowie z dziećmi lub dorośli którzy doznali uszkodzeń zębów powinni jak najszybciej zgłosić się do lekarza dentysty w celu oceny zakresu urazu i potrzeb leczniczych. Właściwa diagnostyka, prawidłowo zaplanowane i wykonane leczenie, oraz długoczasowa obserwacja gwarantują skuteczność prowadzonej terapii. W naszej klinice zapewniamy pacjentom profesjonalną pomoc i leczenie po urazach zębów, poparte wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i kwalifikacjami. Repozycja, szyny TTS, replantacja Wykonujemy zabiegi repozycji zębów (przywrócenie ich do właściwej pozycji), unieruchomienia za pomocą szyny TTS (pourazowa szyna tytanowa), replantacji (ponownego wprowadzenia zęba do zębodołu po całkowitym zwichnięciu), sklejamy złamane fragmenty koron zębów lub przywracamy im naturalny kształt odbudowując materiałami kompozytowymi, licówkami lub koronami protetycznymi. Pacjentów po urazach zębów obejmujemy długoczasową opieką ze względu na możliwość wystąpienia powikłań w czasie odległym od urazu, tj. martwica miazgi, resorpcja zapalna czy resorpcja wymienna (ankyloza). W przypadku wystąpienia powikłań u dzieci w wieku rozwojowym wykonujemy zabiegi regeneracji miazgi, dekoronacji, oraz kierujemy na zbiegi autranspalntacji.  Prosimy o zainstalowanie w swoim telefonie bezpłatnej aplikacji ToothSOS, która pomoże Ci udzielić pierwszej pomocy pacjentowi po urazie zęba. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o urazach zębów, zapoznaj się z poniższymi artykułami: „Wbicie zębów mlecznych – postępowanie z opisem przypadków” „Zmiana barwy zębów po urazach. Kiedy należy podejmować leczenie?” „Kliniczna klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów według Andreasena” Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Radiologia stomatologiczna

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Badania radiologiczne stanowią niezbędny element codziennej pracy lekarza dentysty zarówno w diagnostyce stanów chorobowych jak i procesie leczenia zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Badania radiologiczne służą do: oceny stanu uzębienia i tkanek przyległych przed planowym leczeniem, wykrywania próchnicy zębów, diagnostyki zębopochodnych stanów zapalnych, oceny urazów zębów, oceny nieprawidłowości anatomicznych zębów oraz zaburzeń rozwojowych, i innych patologii wykrytych podczas badania, oraz kontroli leczenia stomatologicznego. W naszej klinice wykonujemy zdjęcia wewnątrzustne (radiowizjografia cyfrowa oraz płytki fosorowe ze skanerem Carestream CS7200), zdjęcia pantomograficzne oraz tomografię komputerową z wiązką w kształcie stożka (CBCT) (Carestream 8100 3D). Wykonując badania radiologiczne zawsze przestrzegamy zasad optymalizacji, w celu ograniczenia ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu tomografii stożkowej w stomatologii (CBCT), przeczytaj poniższy artykuł: „Rola CBCT w diagnostyce i leczeniu zwichnięć zębów stałych”   Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>

Sedacja i znieczulenie ogólne

O nas Aktualności Nasza misja Wyposażenie Galeria Zespół Lekarze Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki Asystentki stomatologiczne Higienistki Recepcja Usługi Usługi medyczne Usługi stomatologiczne Cennik Cennik medyczny Cennik stomatologiczny Szkolenia Kontakt Facebook Linkedin Pacjenci, odczuwający lęk przed leczeniem stomatologicznym z zasady unikają wizyt u dentysty, co często prowadzi do stopniowego pogarszania się stanu ich uzębienia. W przypadkach, kiedy lęk jest tak silny, że zawodzą stosowane przez nas techniki adaptacji pacjenta do leczenia, może być konieczne zastosowanie farmakologicznego uspokojenia lub w wybranych przypadkach znieczulenia ogólnego. Sedacja płytka Lekarze stomatolodzy mogą samodzielnie przeprowadzać zabiegi w sedacji płytkiej. Najczęściej u dzieci stosujemy sedację wziewną mieszaniną podtlenku azotu i tlenu lub sedację farmakologiczną z zastosowaniem midazolamu podawanego doustnie. Pacjent podczas zabiegu jest przytomny, nie odczuwa lęku i ma zachowane wszystkie odruchy obronne. Podtlenek azotu ma działanie: uspokajające, przeciwlękowe, rozluźniające i niewielkie przeciwbólowe. Stosowany jest przez maskę założoną na nos. Midazolam ma działanie uspokajające, nasenne, powoduje niepamięć następczą, obniża napięcie mięśniowe i działa przeciwdrgawkowo. Obie metody są bardzo bezpieczne. Dobór metody sedacji jest indywidualny i zależy głównie od wieku pacjenta i poziomu jego współpracy oraz doświadczenia zespołu leczącego. Należy pamiętać, że pacjent przed podaniem leków sedatywnych nie może pić wody minimum 2 godziny przed zabiegiem, ani jeść pokarmów stałych przez 4 godziny przed sedacją. Sedacja farmakologiczna W naszej Klinice sedacja farmakologiczna u dzieci przeprowadzana jest w obecności lekarza anestezjologa. U pacjentów dorosłych możemy zastosować sedację dożylną, która jest przeprowadzana zawsze przez lekarza anestezjologa. Wymaga ona przygotowania podobnego jak przy znieczuleniu ogólnym i wymaga wykonania podstawowych badań ambulatoryjnych. Należy pamiętać, że pacjent przed sedacją dożylną nie może jeść pokarmów stałych przez 6 godzin przed zabiegiem ani pić wody 4 godziny przed zabiegiem. Uzyskiwany poziom sedacji może być głębszy i jest dynamicznie dostosowywany do potrzeb operacyjnych, ale pacjent ma zawsze zachowane własne odruchy obronne. Przez cały czas trwania zabiegu pacjent jest monitorowany podobnie jak przy znieczuleniu ogólnym (czynność serca, saturacja, ciśnienie tętnicze). Pacjent zgłaszający się do gabinetu z powodu stanu zapalnego miazgi lub tkanek okołowierzchołkowych jest zazwyczaj pacjentem cierpiącym z powodu bólu. Naszym celem jest jak najszybsze zlokalizowanie źródła dolegliwości i wdrożenie leczenia. Znieczulenie ogólne Znieczulenie ogólne (tzw. narkoza), to rodzaj znieczulenia u dzieci i dorosłych, podczas którego, pacjent ma całkowicie wyłączoną świadomość, nie odczuwa bólu, a zabieg jest zawsze przeprowadzany przez lekarza anestezjologa. Należy pamiętać, że pacjent przed znieczuleniem ogólnym nie może pić 4 godziny, ani jeść przez 6 godzin. Pacjent może być wprowadzony w znieczulenie ogólne wziewnie (oddycha przez maseczkę) lub dożylnie przez założoną kaniulę. Zasadą znieczulenia ogólnego jest zastosowanie przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (intubacja). Znieczulenie ogólne w trybie ambulatoryjnym polega na stałym podawaniu bardzo krótko działających leków anestetycznych i monitorowaniu pacjenta (czynność serca, wysycenie krwi tlenem, ciśnienie tętnicze krwi, oraz poziom dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym). Po zakończeniu narkozy pacjent pozostaje w klinice pod nadzorem lekarza anestezjologa do czasu pełnego obudzenia i opuszcza klinikę pod opieką osób trzecich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o doustnej sedacji farmakologicznej, zapoznaj się z poniższym artykułem: „Doustna sedacja farmakologiczna w stomatologii dziecięcej”   Zadzwoń Tel.: +48 22 241 54 54 Tel.: +48 22 241 42 42 Napisz rejestracja@an54.pl Przyjdź Al. Niepodległości 54 lok. 42 02-626 Warszawa Godziny otwarcia Poniedziałek – Piątek w godz. od 9:00 do 19:00 © Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Facebook Linkedin

Dowiedz się więcej >>>
© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.