Protetyka

Celem współczesnego leczenia protetycznego jest przywrócenie czynnościowej i estetycznej funkcji zębów.

Sukces leczenia protetycznego zależy od dokładnej diagnostyki i planowania leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia staramy się poznać oczekiwania pacjenta.

Badania kliniczne w protetyce

Badanie kliniczne z analizą tkanek miękkich, linii uśmiechu, stanu przyzębia oraz wykluczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych wraz z oceną radiologiczną za pomocą zdjęć pantomograficznych, zdjęć celowanych lub tomografii stożkowej (CBCT) stanowią podstawę do oceny potrzeb i możliwości leczenia.

W złożonych rehabilitacjach protetycznych przygotowanie na modelach diagnostycznych wax-up (wizualizacja efektu końcowego dla pacjenta) i przeniesienie go w formie uzupełnienia tymczasowego do jamy ustnej (mock-up) pozwala na estetyczną i czynnościową wizualizację docelowego uzupełnienia protetycznego.

Zespołowe prace protetyczne

Kluczem do sukcesu leczenia protetycznego jest praca zespołowa. Lekarze naszej kliniki współpracują z doświadczonymi technikami dentystycznymi, dbając o komunikację lekarz-technik-pacjent. W ten sposób tworzymy spersonalizowane prace protetyczne, którym stawiamy zarówno najwyższe wymagania estetyczne jak i precyzję wykonania.

Stałe uzupełnienia protetyczne które wykonujemy w naszej klinice:

 • wkłady i nakłady ceramiczne
 • licówki ceramiczne
 • Wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne i standardowe
 • korony pełnokonturowe z tlenku cyrkonu
 • korony na podbudowie z tlenku cyrkonu licowane ceramiką
 • mosty pełnoceramiczne i na podbudowie metalowej z licowaniem ceramiką
 • mosty typu Maryland
 • korony i mosty kotwiczone na implantach

Ruchome uzupełniania protetyczne które wykonujemy w naszej klinice:

 • całkowite i częściowe protezy osiadające
 • protezy szkieletowe
 • protezy szkieletowe z zamkami precyzyjnymi
 • protezy overdenture kotwiczone na własnych zębach oparte na koronach teleskopowych
 • protezy overdenture kotwiczone na implantach oparte na koronach teleskopowych lub belce Doldera

Szyny nagryzowe w bruksizmie

U pacjentów z bruksizmem stosujemy terapię szynami nagryzowymi, a w przypadkach, kiedy doszło do utraty pionowej wysokości zębów przeprowadzamy rehabilitację z odbudową protetyczną zębów w szczęce i żuchwie.

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.