Radiologia stomatologiczna

Badania radiologiczne stanowią niezbędny element codziennej pracy lekarza dentysty zarówno w diagnostyce stanów chorobowych jak i procesie leczenia zarówno dzieci jak i osób dorosłych.

Badania radiologiczne służą do:

  • oceny stanu uzębienia i tkanek przyległych przed planowym leczeniem,
  • wykrywania próchnicy zębów,
  • diagnostyki zębopochodnych stanów zapalnych,
  • oceny urazów zębów,
  • oceny nieprawidłowości anatomicznych zębów oraz zaburzeń rozwojowych,
  • i innych patologii wykrytych podczas badania, oraz kontroli leczenia stomatologicznego.

W naszej klinice wykonujemy zdjęcia wewnątrzustne (radiowizjografia cyfrowa oraz płytki fosorowe ze skanerem Carestream CS7200), zdjęcia pantomograficzne oraz tomografię komputerową z wiązką w kształcie stożka (CBCT) (Carestream 8100 3D). Wykonując badania radiologiczne zawsze przestrzegamy zasad optymalizacji, w celu ograniczenia ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu tomografii stożkowej w stomatologii (CBCT), przeczytaj poniższy artykuł:

„Rola CBCT w diagnostyce i leczeniu zwichnięć zębów stałych

 

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.