Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa

W naszej klinice wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej i implantologii:

 • ekstrakcje zębów, zębów zatrzymanych (jeszcze niewyrzniętych), ekstrakcje zębów mądrości, zębów dodatkowych
 • odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku ze wskazań ortodontycznych
 • plastykę połączenia jamy ustnej z zatoką szczękową
 • resekcje wierzchołków korzeni, hemisekcje
 • operacje usunięcia torbieli
 • zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian błony śluzowej
 • biopsje chirurgiczne w obrębie jamy ustnej
 • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • podcinanie wędzidełek warg i języka
 • zabiegi obejmujące zatoki szczękowe
 • zabiegi z zakresu implantologii stomatologicznej (wszczepianie implantów, podnoszenie dna zatoki szczękowej, zabiegi sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich)
 • zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej
 • terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych

 

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub gdy zachodzi potrzeba w sedacji lub znieczuleniu ogólnym. 

Usunięte tkanki ze zmian poddajemy ocenie histopatologicznej.
W mikrochirurgii tkanek miękkich stosujemy laser diodowy Smartm ST (Lasotronix), który wykorzystując długość fali światła 980 nm, pozwala na uzyskanie doskonałych efektów w bezkrwawym cięciu i szybszym gojeniu.

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.