Stomatologia dziecięca

Choroba próchnicowa jest najczęściej występująca jednostką chorobową u dzieci i młodzieży.

Pierwszym objawem choroby dostrzeganym przez rodziców jest biała plama, która w kolejnych etapach prowadzi do powstania ubytków w szkliwie i zębinie.

U najmłodszych dzieci charakteryzuje się szybkim przebiegiem prowadząc często do powikłań miejscowych tj zapalenie miazgi lub formowania ropnia. Co skutkuje przede wszystkim bólem odczuwanym przez dziecko w jamie ustnej, może niestety doprowadzić do przedwczesnej utraty zęba, ale też powikłań ogólnoustrojowych.

Leczenie choroby próchnicowej

Leczenie choroby próchnicowej u dzieci polega na leczeniu objawów choroby i eliminacji niekorzystnych nawyków żywieniowych oraz regularnym wykonywaniu zabiegów higienizacyjnych i profilaktycznych w domu i gabinecie stomatologicznym.

W naszej klinice specjalizujemy się w leczeniu choroby próchnicowej i jej następstw u dzieci i młodzieży, w zębach mlecznych i stałych.

Naszym priorytetem jest zdobycie zaufania dziecka i nawiązanie dobrej współpracy z dzieckiem i rodzicami, to ważne dla prawidłowego przebiegu leczenia.

Bezbolesne leczenie zębów

W celu bezbolesnego leczenia zębów stosujemy znieczulenia: powierzchniowe (znieczulenie błony śluzowej żelem przed ukłuciem), miejscowe (nasiękowe lub przewodowe), śródwięzadłowe wykonywane również przy użyciu systemu znieczuleń komputerowych (QuickSleeper 5), który pozwala na minimalizację nieprzyjemnych doznań podczas podawania leku znieczulającego. Więcej informacji na temat zastosowania znieczuleń u dzieci znajdziesz w artykule: „Środki znieczulenia miejscowego w stomatologii dziecięcej: zalecenia Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej”

W początkowych stadiach choroby próchnicowej stosujemy zabiegi remineralizacji oraz infiltrację (ICON), pozwalające na zahamowanie przebiegu próchnicy w zębie. W leczeniu ubytków wykorzystujemy nowoczesne wypełnienia z materiałów kompozytowych, glasjonomerowych i kompomerowych, w kolorze zęba. W odbudowie bardzo zniszczonych zębów mlecznych stosujemy dodatkowo korony cyrkonowe i stalowe, co znacznie zwiększa szansę pozwalające na zachowanie zęba mlecznego do okresu wymiany fizjologicznej na ząb stały.

Zapalenie lub martwica miazgi

U pacjentów zgłaszających się z objawami zapalenia lub martwicy miazgi, po dokładnej diagnostyce radiologicznej, zęby mleczne i stałe leczymy wykonując zabiegi amputacji miazgi (pozwalające na zachowanie części żywej miazgi w zębie) lub leczenia kanałowego, w zależności od indywidualnych wskazań. (patrz Endodoncja)

Zajmujemy się także leczeniem dzieci z zaburzeniami mineralizacji twardych tkanek zębów tj. hipomineralizacja siekaczowo-trzonowcowa (MIH), z wrodzonymi i nabytymi wadami np. niecałkowity rozwój szkliwa lub zębiny (Amelogenesis imperfecta, Dentinogenesis imperfecta)

Sedacja w leczeniu zębów dzieci

U dzieci z dużym lękiem przed leczeniem stomatologicznym w zależności od wieku i potrzeb leczniczych zabiegi leczenia stomatologicznego wykonujemy w sedacji farmakologicznej (midazolam lub podtlenek azotu). W przypadku dzieci z dużymi potrzebami leczniczymi oferujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów odbywa się to we współpracy z doświadczonym zespołem anestezjologicznym w warunkach
odzwierciedlających pracę na bloku operacyjnym.

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.