Implantologia

Współczesna stomatologia oferuje pacjentom możliwość odbudowy utraconych zębów za pomocą uzupełnień protetycznych opartych na implantach stomatologicznych. Zabiegi implantacji wykazują bardzo wysoki odsetek powodzenia leczenia wynoszący około 95%.

Możliwości leczenia implantologicznego ulegają ciągłemu rozwojowi, a sukces leczenia zależy przede wszystkim od dokładnej diagnostyki i strategicznego planowania.

Leczenie implantologiczne

Obecnie stosowane leczenie implantologiczne ze względu na czas implantacji po ekstrakcji zęba może być:

  • Natychmiastowe – kiedy wszczepiamy implant w dniu ekstrakcji zęba

  • Odroczone – kiedy wszczepiamy implant 1-4 miesięcy po ekstrakcji zęba

  • Późne – kiedy wszczepiamy implant po 6 miesiącach po ekstrakcji zęba.

W naszej klinice wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej i implantologii:

Z protetycznego punktu widzenia rozróżnia się obciążenie natychmiastowe implantu, kiedy odbudowujemy brakujący ząb w ciągu tygodnia od wprowadzenia implantu. Odbudowę wykonaną w czasie od 1 tygodnia do 2 miesięcy po implantacji określamy jako obciążenie wczesne, a odbudowę wykonaną powyżej 2 miesięcy od implantacji jako obciążenie późne.

Na powodzenie leczenia implantologicznego wpływ ma wiele czynników min. wskazania do leczenia, czynniki anatomiczne, sposoby zaopatrzenia protetycznego i obciążenia implantu/ów, stan zdrowia pacjenta.

W rehabilitacji protetycznej pacjentów za pomocą implantów stomatologicznych stosujemy uzupełnienia:

  • stałe,
  • stało-ruchome
  • i ruchome.

Implantacja komputerowo wspomagana

W precyzyjnym pozycjonowaniu implantów wspieramy się komputerowo wspomaganym planowaniem i przeprowadzaniem zabiegów w oparciu o technologię CAD-CAM. Badania tomograficzne (CBCT) i wykonane na ich podstawie szablony chirurgiczne umożliwiają wirtualne i dokładne planowanie pozycji implantu.

W przypadku istniejących defektów tkanek twardych i lub miękkich uniemożliwiających leczenie implantologiczne w naszej klinice wykonujemy zabiegi augumentacji zarówno kości jak i tkanek miękkich oraz zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej.

W trosce o jakość leczenia u naszych pacjentów za każdym razem wybieramy indywidualną koncepcję leczenia, pozwalającą na uzyskanie optymalnego efektu leczenia implanto- protetycznego.

W leczeniu naszych pacjentów stosujemy systemy implantologiczne firm: Straumann oraz Dentsply-Sirona.

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.