Polityka prywatności

Informacje o Administratorze

Administratorem oraz operatorem serwisu www.an54.pl jest Bednarczyk i Sobczak Lekarze Specjaliści Spółka Partnerska, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-626 Warszawa, ul. Aleja Niepodległości 54 lok. 42, KRS:0000309926, REGON: 141500555, NIP:5213495152.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych. Rolę Inspektora Ochrony Danych pełni Zarząd Spółki. Można się z nim skontaktować pod adresem mailowym: iod@an54.pl.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować również telefonicznie: +48 22 241 54 54.

Zakres zbieranych danych

Serwis www.an54.pl umożliwia Ci kontaktowanie się z Administratorem, a tym samym przekazywanie mu Twoich danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także tych związanych z treścią wiadomości, które do nas wysyłasz m. in. za pomocą formularzy kontaktowych, czatu, maili, czy zgłoszeń.

Administrator gromadzi i przetwarza dane związane również z Twoją aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, sposób nawigacji na stronie, liczbę wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Informacja o plikach cookies i podobnych technologiach

Serwis korzysta z plików cookies i podobnych technologii (dalej „cookies” lub „pliki cookies”). Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów, czyli w Twoim urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie itp. 

Pliki te wspomagają korzystanie ze strony internetowej an54.pl. 

Pliki cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

Administrator korzysta z kilku rodzajów plików cookies:

– cookies serwisowe: są to niezbędne pliki do korzystania ze strony internetowej AN54.pl, ponieważ umożliwiają wyświetlenie ich treści.

– cookies opcjonalne: ten rodzaj cookies nie jest niezbędny do korzystania z serwisów Administratora. 

Cookies opcjonalne to:

– pliki funkcjonalne, które pozwalają na: zapamiętywanie preferencji lub wyborów Użytkownika takich, jak na przykład nazwa Użytkownika, język, rozmiar czcionki lub inne elementy, które Użytkownik może do siebie dopasować oraz na dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach strony AN54.pl,

– cookies analityczne, które pozwalają na sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w serwisie AN54.pl; pomagają również rozpoznać jak Użytkownicy poruszają się po stronie, dzięki czemu Administrator może ulepszać swoją stronę i poprawiać jej wydajność,

– reklamowe pliki cookies, które są wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi spersonalizowanych reklam, zgodnych z jego zainteresowaniami i preferencjami, a także do pomiaru ich efektywności; na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkowników.

Część z wyżej wymienionych cookies pochodzi od zewnętrznych dostawców usług analitycznych oraz od współpracujących z Administratorem partnerów reklamowych. 

Do zewnętrznych dostawców oraz partnerów reklamowych zaliczamy:

– serwisy należące do grupy Google, w tym: Google Analytics, YouTube (więcej informacji na stronie: https://policies.google.com/?hl=pl),

– serwisy należące do grupy Meta, w tym: Facebook, Instagram, Messenger (więcej informacji na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC)

– LinkedIn (więcej informacji na stronie: https://pl.linkedin.com/)

Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisami oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce Użytkownika,

– informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.an54.pl.

Wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Takie statystyki nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację Użytkowników odwiedzających serwisy Administratora.

Źródła danych

Dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie, podczas Twojego kontaktu z nami. Twoje dane mogą nam również zostać przekazane przez inne osoby lub firmy, z którymi współpracujemy, a które wskażą Cię jako osobę do kontaktu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z prawem w oparciu o przywołane niżej artykuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

– odpowiedzi na przesłane do Administratora widomości, maile czy zgłoszenia, w tym przekazania oferty, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy jako prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– wysyłki materiałów dotyczących marketingu produktów i usług (newsletter) oraz informacji o dostępności terminów wizyt, przekazywania wyników badań, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podatkowej i rachunkowej), jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– dochodzenia roszczeń, jako prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– analizy ruchu sieciowego, prowadzenia statystyk, dostosowania treści serwisów do potrzeb Użytkowników oraz doskonalenia tych serwisów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych (retencja)

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przechowywać do czasu jej odwołania.

Dane przetwarzane w odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora będziemy przechowywać przez kolejny rok po roku, w którym dane zostały zebrane lub do czasu ustania wzajemnych roszczeń. Dane związane z realizacją umowy do czasu zakończenia umowy, prowadzenia sprawozdawczości finansowej lub do czasu ustania wzajemnych roszczeń.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych potrzebnych do odpowiedzi na skierowane do nas wiadomości i zgłoszenia jest dobrowolne, ale konieczne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie odpowiedzi. Podanie danych związanych z realizacją: umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, usług wysyłania powiadomień o dostępności wyników badań i newslettera oraz procesu dochodzenia roszczeń jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania tych działań. Podanie danych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania serwisów jest konieczne i niezbędne do korzystania ze stron internetowych serwisów Administratora, ponieważ umożliwia wyświetlenie ich treści. Podanie danych potrzebnych do analizy ruchu sieciowego, prowadzenia statystyk, dostosowania treści serwisów do potrzeb Użytkowników oraz doskonalenia tych serwisów jest dobrowolne, ale nie jest niezbędne i nie wpływa na możliwość korzystania z tych serwisów. Ich niepodanie może pogorszyć jednak jakość funkcjonowania tych serwisów na Twoim urządzeniu.

Prawa Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych Zgodnie z RODO, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci wymienione niżej prawa. W celu ich realizacji możesz skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając mail na adres: iod@an54.pl. Przysługujące Ci prawa zostaną zrealizowane po uwiarygodnieniu Twojej tożsamości. 

Do tych praw należą:

– prawo do żądania od Administratora dostępu do danych,

– prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo do usunięcia danych (w określonych przypadkach),

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, przysługują Ci również:

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, również tym wymienionym powyżej. Wśród pozostałych podmiotów mogą znaleźć się dostawcy i serwisanci oprogramowania i sprzętu do wykonywania badań, hostingodawcy stron internetowych, dostawca formularza reklamacyjnego, kancelarie prawne, podwykonawcy – podmioty i laboratoria analityczne, współpracujące z nami w ramach realizacji badań, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również właściwe organy lub podmioty, które zgłoszą żądanie udzielenia takiej informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Część naszych zewnętrznych dostawców oraz partnerów może mieć swoje siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), co oznacza, że przekazujemy dane do państw trzecich.

Przekazywanie danych do państw spoza EOG może odbywać się w oparciu o stosowne decyzje, umowy, standardowe klauzule umowne.

Profilowanie

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu dostosowania treści reklamowych i marketingowych do Twoich preferencji.

Inne informacje

Administrator dokłada wszelkich starań aby chronić Twoje dane osobowe w oparciu o normy ochrony bezpieczeństwa oraz RODO. Stosuje zabezpieczenia w postaci różnego rodzaju środków technicznych i organizacyjnych, które pozwalają zapewnić ochronę Twoich danych osobowych m. in. przed utratą, niewłaściwym i niezgodnym z prawem wykorzystaniem i modyfikacją.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:


Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.