Katarzyna Papierowska

radiolog

Jestem lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej.

Ukończyłam kierunek lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam pod okiem dr n. med. Michała Brzewskiego w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, będącego częścią Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2019 roku po intensywnym szkoleniu zdałam Europejski Egzamin Specjalizacyjny (EDiR). Obecnie piastuję stanowisko starszego asystenta w zakładzie, w którym zrobiłam specjalizację.

Członkini Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR). Uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach organizowanych w Polsce jak i za granicą. 

Katarzyna Papierowska