dr n.med. Michał Sobczak

pedodonta

Jestem lekarzem specjalistą stomatologii dziecięcej, który z pasją i poświęceniem oddaje się swojej pracy. Opiekuję się dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Nieustannie dokładam starań, aby leczenie odbywało się w atmosferze pozytywnego nastawienia, dobrej współpracy i zrozumienia.

Pracę zawodową łączę z realizacją ambicji naukowych. Rozprawę doktorską poświęconą urazom zębów obroniłem w 2007r. W latach 2011/2012 ukończyłem curriculum implantologiczne na Uniwersytecie JW. Goethego we Frankfurcie n. Menem.

Od ponad 20 lat uczestniczę w kursach, szkoleniach i konferencjach zarówno w Polsce jak i na świecie, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Działalność naukowa

Jednocześnie jestem autorem i współautorem publikacji, prowadzę wykłady i szkolenia dla lekarzy dentystów w zakresie stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów.

Jestem współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). W 2016 roku uzyskałem jako pierwszy dentysta z Polski, tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). W latach 2020 – 2022 byłem członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT).

W latach 2018- 2022 byłem Członkiem Komitetu do Spraw Klinicznych Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), a od 2022 roku zostałem wybrany do Zarządu EAPD.

Jestem członkiem wielu towarzystw naukowych:  PASD, EAPD, IAPD, IADT, PTE, ESE.

Michał Sobczak Stomatolog

dr n.med. Michał Sobczak