dr hab. n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak

radiolog

Jestem specjalistką w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz radiologii i diagnostyki obrazowej. W pracy klinicznej zajmuję się wykonywaniem badań ultrasonograficznych (USG), opisywaniem badań mammograficznych (MMG) oraz rezonansu magnetycznego (RM).

Ultrasonografia jest moją pasją od ponad 25lat. Szczególnie interesuję się diagnostyką onkologiczną u pacjentów z chorobami piersi i tarczycy oraz narządów jamy brzusznej. W przypadku wykrycia patologii o podwyższonym ryzyku, wykonuję zabiegi biopsyjne: cienko oraz gruboigłowe pod kontrolą USG. Traktuję moich pacjentów z troską oraz empatią.

Działalność naukowa

Jestem adiunktem oraz kierownikiem Pracowni Ultrasonografii w Zakładzie Radiologii II w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Pracę doktorską dotyczącą pionierskich badań nad przydatnością sonoelastografii pt.:„Przydatność sonoelastografii w diagnostyce litych zmian ogniskowych w piersiach” obroniłam z wyróżnieniem w 2012 roku. W 2022 roku otrzymałam tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.

W działalności naukowej, współpracuję z Zakładem Ultradźwięków Polskiej Akademii Nauk, gdzie obecnie prowadzę badania naukowe dotyczące monitorowania skuteczności leczenia za pomocą usg u pacjentek z rakiem piersi w trakcie chemioterapii.

Działalność edukacyjna

Jestem wykładowcą na kursach specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych oraz radiologii i diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii (RSU). Ponadto jestem autorką licznych publikacji naukowych i wytycznych, opublikowanych w czasopismach polskich oraz anglojęzycznych.  Jestem członkiem polskich oraz europejskich towarzystw radiologicznych: PLTR, PTU, EFSUMB, ESR oraz EUSOBI.

Katarzyna Dobruch Sobczak

dr hab. n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak