dr n. med. Joanna Mączewska

radiolog

Od około 20 lat wykonuję badania ultrasonograficzne piersi, jamy brzusznej i tarczycy. Wykonuję również zabiegi biopsyjne: biopsje cienko oraz gruboigłowe pod kontrolą USG.

W 2000r roku ukończyłam z wyróżnieniem Warszawską Akademię Medyczną. Dwa lata później uzyskałam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W 2006r obroniłam doktorat pt. „Przydatność śródoperacyjnej sondy scyntylacyjnej w diagnostyce lokalizacyjnej chorobowo zmienionych przytarczyc”. W 2007r uzyskałam specjalizację z medycyny nuklearnej a w 2014 – specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Obecnie pracuję jako adiunkt w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz pracuję w Pracowni Ultrasonografii w Zakładzie Radiologii II w Narodowych Instytucie Onkologii w Warszawie.

Prowadzę kursy specjalizacyjne z medycyny nuklearnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a także zajęcia ze studentami IV roku medycyny.

Jestem członkiem polskich oraz europejskich towarzystw radiologicznych i medycyny nuklearnej (PTU, PTMN, EUSOBI).

Joanna Mączewska

dr n. med. Joanna Mączewska