dr n. med. Jarosław Bednarczyk

chirurg onkolog

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Konsultuję pacjentki z podejrzeniem oraz z już wykrytym rakiem piersi.

Współpracuję ze Szpitalem im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, gdzie wykonuję operacje z zaoszczędzeniem piersi (BCT), również z jednoczasową onkoplastyką, biopsje węzłów wartowniczych, mastektomie, także z jednoczasowymi rekonstrukcjami ekspanderem lub implantem.

W 1996 roku ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie. Posiadam specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej oraz drugą specjalizację z chirurgii onkologicznej. Doktoryzowałem się w 2007 roku pod kierunkiem prof. dr hab. med. Edwarda Stanowskiego. Wieloletni pracownik CSK MON WIM i Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Dr Jarosław Bednarczyk

dr n. med. Jarosław Bednarczyk