W najbliższym czasie, nasza Pani dr n. med. Agnieszka Żyłka będzie prelegentką na dwóch bardzo ważnych wydarzeniach – światowych kongresach endokrynologicznych.Najpierw na 25 Europejskim Kongresie Endokrynologii w Stambule w dniach 13-16 maja 2023, gdzie poprowadzi prelekcję na temat: „Przedoperacyjne cechy granicznych zmian w tarczycy – wyniki badania ultrasonograficznego i cytopatologicznego” („Pre-operative features of borderline thyroid lesions – outcomes of the sonographic and cytopathological analysis”).

Więcej informacji o konferencji:

https://www.ese-hormones.org/events-deadlines/european-congress-of-endocrinology/ece-2023/Następnie w czerwcu w dniach 15.-18. na corocznej konferencji ENDO 2023 w Chicago, zaprezentuje prelekcję pod tytułem: „Przydatność ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym (CEUS) w ocenie ryzyka złośliwości guzków tarczycy” („The usefulness of the contrast-enhanced ultrasound (CEUS) in evaluating the risk of malignancy in thyroid nodules”).

Więcej informacji o tej konferencji:

https://www.endocrine.org/meetings-and-events/endo2023

Zapraszamy do umawiania wizyt u Pani dr n.med. Agnieszki Żyłki – a profil zawodowy można zobaczyć tutaj: 

https://an54.pl/pracownicy/dr-n-med-agnieszka-zylka/

Agnieszka Żyłka
© Copyright by AN54 Bednarczyk i Sobczak 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.